Sök

Skanska renoverar postkontor i New York City, USA för cirka 3 miljarder kronor

2019-01-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska USA har tecknat avtal med fastighetsutvecklaren Vornado Realty Trust om att slutföra den sista renoveringsfasen av James A. Farley Post Office Building på Manhattan, NYC, USA. Kontraktet är värt USD 339 M, cirka 3 miljarder kronor, vilka inkluderas i den amerikanska orderingången för fjärde kvartalet 2018.

Skanska ska utveckla cirka 79 000 kvadratmeter kontor och detaljhandelslokaler och slutföra restaureringen av Farley-byggnadens historiska fasad. Skanska ska också ansvara för utveckling och installation av ny mekanik, elektronik, VVS och annan bygginfrastruktur.

Projektet är påbörjat och fortsätter in i 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.