Sök

Skanska bygger medicinskt center i Cincinnati, Ohio, USA för cirka 310 miljoner kronor

2019-01-11 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med TriHealth om att bygga TriHealth Good Samaritan Western Ridge Medical Center i Cincinnati, Ohio, USA. Kontraktet är värt USD 35 M, cirka 310 miljoner kronor, vilka inkluderas i den amerikanska orderingången för fjärde kvartalet 2018.

triehealth thwr

Den tre våningar höga och 9 000 kvadratmeter stora utbyggnaden av Western Ridge Medical Center ska inrymma primärvårdsläkare och utbyggd cancervård, inklusive strålklinik och infusionscentrum.

Projektet startade i december 2017 och förväntas stå klart i mars 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda.