Sök

Bokslutskommuniké, januari–december 2018

2019-02-08 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2018 (jämfört med januari-december 2017)

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent.

- Resultatet per aktie minskade med 21 procent till 9,55 (12,01) kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (8,25) kronor per aktie.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,4 (2,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 14,2 (30 september 2018; 7,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 151,7 (151,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 192,0 (30 september 2018; 186,3) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent och inkluderar omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar. De två sistnämnda ingår även i jämförelseperioden.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 4,6 (5,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 16 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 13,0 (14,5) procent.

- Nettodesinvesteringar i Projektutveckling uppgick till 5,4 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 8 februari, 2019, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880