Sök

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på webbplatsen

2019-03-07 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.group.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på

Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Distributionen av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen påbörjas omkring den 20 mars.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från:

Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon 010-448 89 00, e-post Contact.