Sök

Skanska renoverar och bygger ut kommunal skola i Lahtis, Finland, för EUR 31 M, cirka 320 miljoner kronor

2019-03-19 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Lahtis Stad för att renovera och bygga ut den kommunala skolan Kivimaa i Lahtis, Finland. Kontraktet är värt EUR 31 M, cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer ett inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2019.

FI school

Kivimaas kommunala skola består idag av en fyra våningar hög byggnad från 1948 som kommer att renoveras. Dessutom kommer en ny byggnad om tre våningar att uppföras. Projektet omfattar också upprustningen av ett idrottsområde som består av fotbollsplan, multifunktionell arena samt en ny idrottsplats. Totalt kommer skolan att få en yta på cirka 12 700 kvadratmeter och med plats för omkring 900 elever.

Byggnadsarbetet börjar i april 2019 och alla anläggningar kommer att stå färdigställda vid utgången av 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957