Sök

Skanska gör förberedande arbeten för spårvägsutbyggnad i Washington, USA, för USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor

2019-03-29 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Sound Transit om förberedande arbeten för Lynnwood Link L300, ett projekt för utbyggnad av spårväg, i Lynnwood och Mountlake Terrace, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

Skanska kommer att tillhandahålla tjänster som rivning, temporär sediment och erosionskontroll, flytt av ledningar, byggnation av en tillfällig parkeringsplats samt markarbeten för åtkomst till det cirka 6 kilometer långa projektet. Arbetet föregår den planerade utbyggnationen av spårvägen.

Arbetet påbörjades i mars 2019 och är planerat att slutföras i mars 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.