Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2019-03-29 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2019 har på aktieägares begäran 4 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 398 903.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 721 759 aktier av serie A, och 400 181 313 av serie B.