Sök

Skanska bygger nytt huvudkontor åt Jabil Inc i S:t Petersburg, USA, för USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor

2019-04-01 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med BA Leasing BSC, LLC om att bygga ett nytt huvudkontor åt Jabil Inc i S:t Petersburg, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 57 M, cirka 520 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

jabil

Skanska kommer att riva den befintliga byggnaden och bygga en ny cirka 16 000 kvadratmeter stor, fyra våningar hög, kontorsbyggnad med namnet New Roosevelt. Byggnaden är belägen vid en strand och innefattar kontorsytor, ytor för kundmöten, café, serverrum, ett toppmodernt gym samt utomhusfaciliteter.

Arbetet påbörjades i mars 2019 och projektet beräknas vara färdigställt i mars 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957