Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2019

2019-04-26 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2019 jämfört med januari-mars 2018

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

 

• Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.

• Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (–41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 9,7 (13,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,4 (–1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 26 april 2019, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 25718891#. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957