Sök

Skanska har fått i uppdrag att riva och demontera fyra byggnader i New York, USA, för USD 36,5 M, cirka SEK 350 M

2019-06-11 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Hudson Square Realty, LLC för att riva och demontera fyra byggnader och en parkeringsplats på nedre Manhattan, New York, USA. Kontraktet är värt cirka USD 36,5 M, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

Skanska kommer att hantera borttagning av farligt material i anslutning till platsen, samt fullständigt riva två åttavåningsbyggnader och två tvåvåningsbyggnader samt en parkeringsplats. I kontraktet ingår också att installera stöd till befintliga grundfundament för att behålla dem för användning i arbetet för kommande nya grunder, något som kommer att installeras under ett separat kontrakt.

Projektet inleddes i början av maj 2019 och är planerat att pågå till andra kvartalet 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957