Sök

Skanska bygger skärmtak och genomför renoveringar på flygplats i Boston, USA, för USD 67 M, cirka SEK 631 M

2019-06-12 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Massachusetts flygplatsmyndighet om att bygga ett nytt skärmtak över terminal C på Logan International Airport i Boston, Massachusetts, USA samt genomföra renoveringar. Kontraktet är värt USD 67M, cirka 631 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

Den första delen av kontraktet var värt USD 15 M, cirka SEK 141 M och inkluderades i orderingången för första kvartalet.

Uppdraget kommer även att omfatta en utbyggnad och förbättring av avgångshallarna på det övre planet samt förbättringar och utvidgning av området för väskinlämning. Projektet omfattar också rivning av befintligt skärmtak samt avlägsnande av två befintliga hissar och installation av tre nya hissar.

Projektet inleds i november 2019 och är planerat att öppnas för trafik i september hösten 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957