Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2019-06-28 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni 2019 har på aktieägares begäran 292 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 396 275.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 721 467 aktier av serie A, och 400 181 605 av serie B.