Sök

Rättsprocesser påverkar rörelseresultatet positivt med SEK 408 M under andra kvartalet

2019-07-10 07:30 CET
Pressmeddelande

Konkurrensmyndigheten i Tjeckien informerade nyligen Skanska om att de kommer att utfärda ett beslut om att avsluta den process som inleddes under 2016 gällande R4-projektet i Tjeckien. Uttalandet följer efter den dom från Tjeckiens högsta domstol i mars 2019 som upphävde det tidigare beslutet från konkurrensmyndigheten att bötfälla Skanska och andra bolag. Mot bakgrund av den låga sannolikheten för någon fortsatt finansiell exponering i ärendet, kommer Skanska att återföra en avsättning som påverkar rörelseresultatet Centralt med totalt SEK 212 M under andra kvartalet 2019. Kassaflödet påverkas inte.   

Som tidigare kommunicerat beviljades också Skanska Norge skadestånd av appellationsdomstolen i fallet Follo EPC Oslo S efter att Norges högsta domstol beslutat i april 2019 att inte ge beställaren (norska järnvägsverket Bane NOR) prövningstillstånd. Detta får en positiv påverkan om SEK 196 M på Skanskas rörelseresultat och kassaflöde i verksamhetsgrenen Byggverksamhet under andra kvartalet 2019.   

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957