Sök

Skanska bygger datacenter i västra USA, för cirka USD 69 M, cirka SEK 649 M

2019-07-12 11:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal för att bygga ett nytt datacenter i västra USA. Kontraktet är värt cirka USD 69 M, cirka SEK 649 M, vilket kommer att inkluderas orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

Arbetet påbörjades i juni 2019 och planerar vara klart i februari 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957