Sök

Skanska säljer kontorsbyggnad i Poznań, Polen för EUR 36 M, cirka 385 miljoner kronor

2019-08-14 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt den andra byggnaden i kontorskomplexet Nowy Rynek i Poznań till Corum Asset Management för EUR 36 M, cirka 385 miljoner kronor. Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development Europe under tredje kvartalet 2019. Fastigheten överförs under fjärde kvartalet 2019.

Byggnaden har en uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter vilken hyrs fullt ut av marknadsledande matvarukedja i Polen.

Byggnaden förväntas certifieras med LEED Platinum och färdigställs under det fjärde kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon