Sök

Skanska bygger grunden för ubåtstillverkningsanläggning i Connecticut, USA, för USD 89 M, cirka 840 miljoner kronor

2019-10-11 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, inom ramen för ett joint venture med Trevcon II, tecknat avtal med AECOM om att utföra grundläggningsarbetet för Electric Bates nya South Yard Assembly Building i Groton, Connecticut, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd USD 89 M, cirka 840 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.

Samriskbolaget gör grundläggningsarbetet till den 18 600 kvadratmeter stora South Yard Assembly Building, där 1 400 varvsarbetare kommer att anställas för att bygga ubåtar åt den amerikanska marinen. Samriskbolaget ansvarar också för inredning, såväl som marint arbete inkluderande rivning, muddring och sprängning.

Konstruktionen pågår och kommer att fortsätta till sommaren 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494