Sök

Skanska avbokar order i Seattle, USA, for USD 33 M, cirka 310 miljoner kronor

2019-10-11 08:00 CET
Pressmeddelande

Boeing Company i Seattle, Washington, USA har meddelat Skanska att det valt att skjuta upp konstruktionen av ett så kallat Mitigation Hangar-projekt. Avbokningen kommer att minska orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019 med USD 33 M, cirka 310 miljoner kronor.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494