Sök

Skanska Talonrakennus Oy frikänns i mål som involverar tidigare fastighetschef på HOK-Elanto

2019-10-28 12:50 CET
Pressmeddelande

Helsingfors tingsrätt i Finland har avvisat åtalet mot Skanska Talonrakennus Oy liksom kravet på företagsbot. Målet involverade en tidigare fastighetschef på det finska företaget HOK-Elanto och avsåg betalningar för sponsring av idrott som Skanska Talonrakennus Oy gjort före 2013. Domen kan överklagas.

Därtill friades alla anställda hos Skanska Oy, inklusive vd Tuomas Särkilahti från anklagelser.

Skanska arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dess uppförandekod följs och har ett gediget regelefterlevnadsprogram på plats inklusive en anti-korruptionspolicy, ett strukturerat sätt att utvärdera och följa upp korruptionsrisker samt utbildning av alla anställda. Skanska tar denna fråga mycket allvarligt och har från början samarbetat med polisen.

Contact: Kirsi Palviainen, General Counsel
Telefon

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957