Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2019-10-31 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2019 har på aktieägares begäran 3 040 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 359 735.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 717 407 aktier av serie A, och 400 185 665 av serie B.