Sök

Skanska bygger ny vårdbyggnad i Chapel Hill, North Carolina, USA, för USD 207 M, cirka 1,9 miljarder kronor

2019-11-01 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett ytterligare avtal med University of North Carolina Hospital om att bygga en ny vårdbyggnad i Chapel Hill, North Carolina, USA. Kontraktet är värt USD 207 M, cirka 1,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

surgical tower

Det 31 100 kvadratmeter stora och sju våningar höga huset kommer att rymma toppmoderna utrymmen för kirurgi, med bland annat 24 operationssalar. Vårdbyggnaden kommer att ansluta till den befintliga anläggningen på flera våningsplan, samtidigt som två nya gångbroar förbättrar befintlig patiententré och logistik.

Konstruktionen påbörjades i oktober 2018 och färdigställandet är planerat till augusti 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

 

Bild: UNC Health Care

Contact: Maritza Ferreira, Vice President - Communications Civil
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494