Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för att bygga ut flygplats i Portland, USA, för USD 42 M, cirka 400 miljoner kronor

2019-11-04 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med Hoffman Construction Company, tecknat ett tilläggskontrakt med Port of Portland för förbättringar av Portland International Airport i Portland, Oregon, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd USD 42 M, cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet inkluderar rivning av den befintliga avgångshallen A medan avgångshall B kommer att renoveras och byggas ut. Därtill kommer arbete med fasaden att utföras.
 
Konstruktionen pågår. Färdigställandet är till största del planerat till september 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494