Sök

Skanska tecknar hyresavtal i CPH Highline i Köpenhamn, Danmark

2019-11-06 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med GlobalConnect A/S för 9 250 kvadratmeter och 115 parkeringsplatser i kontorskomplexet CPH Highline i Köpenhamn, Danmark. GlobalConnect flyttar in i sitt nya huvudkontor den 1 november 2020.

cph highline

CPH Highline består av två byggnader med en total uthyrningsbar kontorsyta på 31 500 kvadratmeter. Den första fasen är nu 85 procent hyrd. Kontorskomplexet ligger i det nya området Havneholmen i Köpenhamn med direkt tillgång till en ny tunnelbanelinje. Byggnaderna kommer att certifieras enligt DGNB.

Skanska påbörjade konstruktionen av CPH Highline under det andra kvartalet 2018 och utvecklingsprojektet förväntas vara färdigt i slutet av 2020. KPC København A/S är huvudentreprenör i den första fasen av projektet.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494