Sök

Niomånadersrapport, januari–september 2019

2019-11-07 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–september 2019 jämfört med januari–september 2018

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 125,4 (120,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (2,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 114 procent.

- Resultatet per aktie ökade med 112 procent till 10,75 (5,07) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –4,5 (–0,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till –3,9 (30 juni 2019; –2,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,7 (0,2) miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwillnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt en nettoeffekt om –2,3 miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 96,8 (102,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 10 procent. Orderstocken uppgick till 183,7 (30 juni 2019; 184,0) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,8 (2,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 4 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,6 (11,1) procent.

- Avkastning på eget kapital uppgick till 21,6 (9,8) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och wecast den 7 november 2019, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 53855192#. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957