Sök

Skanska bygger om stor trafikplats i New York City, USA, för USD 290 M, cirka 2,7 miljarder kronor

2019-11-07 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som en del av ett joint venture med ECCO III, tecknat avtal med New York State Department of Transportation om att förbättra framkomligheten för kommersiella fordon till och från Hunts Point Peninsula i Bronx, New York City, USA. Skanskas andel av kontraktet är värd USD 290 M, cirka 2,7 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet kommer att bygga om och förbättra flera vägar för att underlätta framkomligheten för de 78 000 fordon som färdas till och från Hunts Point Peninsula varje dag. Dessutom genomförs uppgraderingar av omgivande vägar, påfarter och broar.

Skanska kommer också att ersätta en gångbro samt bygga en ny gemensam väg för fotgängare och cyklister. Tillsammans med de nya lösningarna för kommersiella fordon kommer det att bidra till ökad säkerhet för bilister, fotgängare och cyklister.

Konstruktionsarbetet pågår och kommer att fortsätta in i 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494