Sök

Skanska bygger nya lokaler åt Akademiska Hus för Göteborgs universitet för cirka 1,2 miljarder kronor

2019-11-27 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga en ny byggnad för Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.

univ gbg

Projektet omfattar två nya huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden, som omfattar cirka 32 000 kvadratmeter, ska innehålla avancerade labbmiljöer, men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får en flexibel utformning som kan ändras efter universitetets framtida behov. Därtill sker ombyggnation av en anslutande byggnad om cirka 2 000 kvadratmeter.

Satsningen gör det möjligt för universitetet att samla stora delar av sin verksamhet inom Naturvetenskapliga fakulteten, vilket omfattar cirka 3 000 studenter och 500-600 medarbetare, på en och samma plats. Byggnaden blir också en viktig pusselbit för att fortsätta utvecklingen på campusområdet Medicinareberget. 

Byggstart sker omgående och projektet ska stå klart under andra kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494

Contact: Olof Peterson, District Manager
Telefon +46104484319

Contact: Andreas Rustad, Project Manager
Telefon 0104484209