Sök

Skanska säljer sin andel i motorvägsprojektet Rv. 3 / Rv. 25 i Norge för cirka NOK 30 M, cirka 30 miljoner kronor

2019-12-06 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har avyttrat sin andel på 50 procent i OPS-projektet Rv. 3 / Rv. 25 i Norge till Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse för cirka NOK 30 M, cirka 30 miljoner kronor. Således ägs Hedmarksvegen AS som ansvarar för OPS-projektet nu gemensamt av Skanska Norges pensionsfond och Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse. Transaktionen kommer att bokföras under det fjärde kvartalet 2019.

Försäljningen inkluderar även ansvaret för aktieägarnas investeringsåtagande som kommer att ske i samband med färdigställande av projektet Rv 3/ Rv. 25.

Rv. 3 / Rv. 25-projektet omfattar en ny 25 kilometer lång riksväg mellan Løten och Elverum i Hedmark län. Det inkluderar 15 kilometer fyrfilig motorväg, 7 kilometer gång- och cykelvägar, en ny trafikstation för vägadministration samt runt 30 byggnationer, inklusive två stora vägövergångar, för djurlivet. De nya vägarna, som kommer att förbättra förbindelsen mellan Oslo och Trondheim, utgör det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år och är ett av Norges största vägprojekt någonsin.

Projektet byggs med ambitiösa mål för hållbarhet och kommer att certifieras enligt CEEQUAL, en internationell klassificeringsstandard för bygg- och infrastrukturprojekt.

Byggnationen pågår och projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494