Sök

Skanska renoverar Parksjukhuset i Helsingfors, Finland, för EUR 40 M, cirka 420 miljoner kronor

2019-12-18 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Helsingfors universitetssjukhus för den första fasen av renoveringen av Parksjukhuset i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 40 M, cirka 420 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.

Parksjukhuset kommer att renoveras i två faser. Den första fasen omfattar en  totalrenovering av byggnadens äldre delar samt av en nyare tillbyggnad. Efter renoveringen kommer sjukhuset ha 10 operationssalar samt lokaler för ambulerande och öppenvårdskirurgi. Tidplanen för den andra fasen bestäms senare i processen.

Projektet pågår. I den första fasen kommer cirka hälften av byggnaden att genomgå en omvandling som kommer att färdigställas 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494