Sök

Skanska bygger ny motorvägssträcka på E16 i Norge för NOK 1,1 miljarder, cirka 1,2 miljarder kronor

2019-12-20 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen Region Øst om att bygga en ny motorvägssträcka på E16 mellan Åsbygda och Olum, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK 1,1 miljarder, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet omfattar en ny 10,5 kilometer lång vägsträcka på E16 med två filer, mitträcken samt filer för omkörning. Dessutom tillkommer cirka 1 kilometer länsväg, cirka 5 kilometer underhålls- och skogsvägar samt två stora korsningar. Dessutom kommer 11 stora betongkonstruktioner och 4 träbroar att byggas.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och kommer att certifieras enligt CEEQUAL, en internationellt erkänd klassificeringsstandard för hållbara byggprojekt baserat på tredjepartscertifiering av vidtagna åtgärder.

Planerad byggstart är våren 2020. Projektet utgör en del av utvecklingsprojektet E16 Eggemoen - Olum som kommer att öppna för trafik under 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 500 anställda under 2018.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31