Sök

Skanska bygger nya lokaler vid universitet i New Haven, USA, för USD 48 M, cirka 450 miljoner kronor

2020-01-09 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt med staten Connecticut om en ny byggnad åt Southern Connecticut State University i New Haven, Connecticut, USA. Kontraktet är värt USD 48 M, cirka 450 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

scsu

Projektet inkluderar byggnation av en ny fyra våningar hög byggnad på 8 800 kvadratmeter som kommer att kombinera tjänster från flera befintliga campusbyggnader. Syftet med projektet är att samlokalisera flera av universitetets avdelningar. Projektet eftersträvar LEED Guld-certifiering.

Byggarbetet påbörjas i januari 2020 och är planerat att slutföras i augusti 2021.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494