Sök

Skanska bygger lokaler för avancerad kirurgi i Manhasset, USA, för USD 238 M, cirka 2,3 miljarder kronor

2020-01-10 10:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med North Shore University Hospital (NSUH) om att bygga nya lokaler för avancerad kirurgi på deras campus i Manhasset, New York, USA. Kontraktet är värt USD 238 M, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

De nya lokalerna på 26 800 kvadratmeter kommer att ersätta och utöka NSUH:s befintliga operationsrum och intensivvårdsenheter samt skapa utrymmen för framtida behov. I den totala ytan ingår också ett parkeringsdäck på 2 940 kvadratmeter.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och färdigställandet är planerat till 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494