Sök

Skanska moderniserar motorvägen D1 i Tjeckien för cirka CZK 1,4 miljarder, cirka 580 miljoner kronor

2020-01-22 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14 kilometer av motorvägen D1 i Tjeckien. Kontraktet är värt CZK 1,4 miljarder, cirka 580 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2020.

Det aktuella projektet inkluderar demolering av gamla strukturer, nya ytskikt, nya broar samt passager för djur. Moderniseringen av motorvägen D1, den viktigaste transportvägen i Tjeckien, har pågått sedan 2013.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och kommer att slutföras i september 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Ondřej Šuch Mgr., Head of External Affairs
Telefon +420 725 628 760

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494