Sök

Skanska investerar EUR 28 M, cirka 300 miljoner kronor, i en ny kontorsbyggnad i Krakow, Polen

2020-02-05 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 28 M, cirka 300 miljoner kronor, i den tredje fasen av kontorskomplexet High5ive i Krakow, Polen. Den tredje fasen består av en byggnad med en total uthyrningsbar yta på cirka 11 150 kvadratmeter.

high5ive

Byggnaden blir Skanskas första WELL-certifierade kontorsbyggnad i Krakow och kommer också att certifieras enligt LEED och Byggnad utan barriärer.

Byggnationen av det sista kontorshuset i High5ive kommer att påbörjas i april 2020 och färdigställandet är planerat till det fjärde kvartalet 2021.

High5ive är Skanskas största kontorsutvecklingsprojekt i Krakow. Det har ett centralt läge intill centralstationen. När det är färdigställt kommer komplexet att omfatta fem kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta på cirka 70 000 kvadratmeter. ABB, PwC, Accenture och Business Link, den största kedjan i Polen med flexibla kontor, återfinns bland hyresgästerna i de färdigställda byggnaderna.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2018 och hade cirka 14 200 anställda i sina europeiska verksamheter.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494