Sök

Skanska bygger ny bro över Potomac-floden, USA, för USD 301 M, cirka 2,9 miljarder kronor

2020-02-11 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean Contracting Company tecknat avtal med Maryland Department of Transportation – Maryland Transportation Authority – om att bygga nya Governor Harry W. Nice Memorial/Senator Thomas “Mac” Middleton Bridge  över Potomac River, USA. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD 301 M, cirka 2,9 miljarder kronor, i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

nice middleton

Den befintliga tvåfiliga bron som förbinder Newburg, Maryland, och Dahlgren, Virginia, kommer att ersättas med en ny cirka 3 kilometer lång, fyrfilig struktur. Projektet omfattar också justering och byggnation av vägbanor på cirka 800 meter på vardera sida av bron. Även ett elektroniskt system för vägtullar kommer att anslutas.

När den nya bron och vägbanan är klar kommer den befintliga bron att rivas och användas för att skapa konstgjorda rev i vattnet vid Chesapeake Bay.

Byggnationen kommer att påbörjas i mars 2020 och den nya bron förväntas att öppna under 2023. Projektet är beräknat att vara färdigställt i december 2024.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9 000 anställda i sin verksamhet.

Contact: Maritza Ferreira, Vice President - Communications Civil
Telefon

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494