Sök

Skanska bygger ny sjukhusbyggnad i Uleåborg, Finland, för EUR 190 M, cirka 2,0 miljarder kronor

2020-02-27 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Uleåborgs Universitetssjukhus om att bygga en ny sjukhusbyggnad i Uleåborg, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd EUR 190 M, cirka 2,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2020.

oulo hospital

Den nya tio våningar höga huvudbyggnaden, med en total yta på cirka 59 000 kvadratmeter, kommer att rymma bland annat akutmottagning, intensivvårdsavdelningar, operationssalar och förlossningsavdelningar. Den nya byggnaden kommer att ersätta äldre sjukhusbyggnader som färdigställdes på 1970-talet.

Byggnaden består av två delar som byggs av två konsortier. Skanska är huvudentreprenör i B-alliansen. Uleåborgs Universitetssjukhus, Caverion, Siemens och Tierna Group, ett joint venture för arkitektbyråer, ingår också i alliansen.

Förberedande byggnadsarbeten påbörjades under 2019 och projektet är planerat att färdigställas i faser och kommer att vara klart i sin helhet i slutet av 2023.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957