Sök

Skanska Financial Services AB (publ) bokslutskommuniké, januari–december 2019

2020-02-28 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska Financial Services AB (publ) bokslutskommuniké för januari–december 2019 är nu tillgänglig som svensk version på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiell-information/finansiering/.

Denna information är sådan information som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter vars räntebärande finansiella instrument är primärnoterade på Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 07:30.

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569