Sök

Skanska säljer bostadsprojekt i Hillerød, Danmark, för DKK 154 M, cirka 220 miljoner kronor

2020-03-03 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt första fasen av hyresbostadsprojektet Kejserhaven i Hillerød, Danmark, för DKK 154 M, cirka 220 miljoner kronor. Köpare är Hillerød Residential Denmark ApS, ett investeringsbolag som förvaltas av Pareto Securities. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Nordic under det första kvartalet 2020. Tillträdet till fastigheten kommer att ske under det tredje kvartalet 2021.

kejserhaven

Kejserhaven ligger i ett attraktivt område i centrum av Ullerød City med detaljhandel, dagis och en grundskola. Den första fasen av Kejserhaven omfattar cirka 6 100 kvadratmeter och omfattar 76 hyreslägenheter.

Det pågående projektet har en hållbar profil, med gemensamma gröna områden, grönt tak, solpaneler och två av byggnaderna har uppförts med återanvänt tegel från ett annat Skanska-projekt.

Projektets andra fas omfattar 30 lägenheter. Projektet kommer att vara färdigställt under det tredje kvartalet 2021.

Under de senaste fem åren har Skanska utvecklat och sålt mer än 900 hyreslägenheter i Köpenhamn.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494