Sök

Information om Skanskas årsstämma den 26 mars 2020 med anledning av coronaviruset

2020-03-13 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas årsstämma kommer att genomföras som planerat. Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset har dock beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

I samband med årets årsstämma kommer Skanska att göra vissa justeringar i upplägget för att minska risken för smittspridning. Inregistrering kommer att ske från kl. 9.30 och inte från kl. 9.00 som angavs i kallelsen. Vi har tagit beslutet att genomföra stämman i enklast tänkbara form, det kommer inte att erbjudas någon förtäring som är brukligt och som var planerat. Vidare kommer såväl styrelseordförande Hans Biörcks som VD Anders Danielssons anföranden att begränsas till två minuter vardera. Längre versioner av dessa anföranden kommer att publiceras och finnas tillgängliga på Skanskas hemsida, www.group.skanska.com/sv/, efter stämman. Inriktningen är därmed att frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen. Aktieägarna är välkomna att ställa mer allmänna frågor om bolaget skriftligen på Contact

Utöver styrelseordförande och VD kommer styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen att närvara vid årsstämman i begränsad omfattning.

Om du som anmäld till Skanskas årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar Skanska att du avstår från att närvara. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Våra riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens lista på utpekade områden: hela Kinas fastland inklusive Hongkong (men inte Macau), Sydkorea, Iran, hela Italien och Tyrol i Österrike.

Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Skanskas årsstämma utan att istället delta via ombud.

Skanska har informerats om att Euroclear Sweden tillhandahåller möjlighet för de aktieägare som inte önskar närvara personligen vid stämman att representeras av ombud från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden agerar inte för Skanskas räkning och tillhandahåller inte tjänster till Skanska i detta avseende.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning här

Vi ber om aktieägares förståelse vad gäller att Skanska begränsar årsstämman enligt ovanstående givet de särskilda förutsättningar som för tillfället råder med anledning av det nya coronaviruset.

Skanska följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.group.skanska.com/sv/ kring eventuella ytterligare åtgärder.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900