Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

2020-03-25 13:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/, där såväl svensk som engelsk version finns.

Denna information är sådan information som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 13:00.

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569