Sök

Skanska tecknar tillägg i kontrakt för transportinfrastruktur i New York, USA, för USD 34 M, cirka 330 miljoner kronor

2020-04-08 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett tillägg i ett kontrakt med en befintlig kund avseende transportinfrastruktur i New York, USA. Totalt kommer USD 34 M, cirka 330 miljoner kronor, inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2020.

Justeringarna i kontraktet avser ytterligare beställningar inom ett befintligt tranportinfrastrukturprojekt som ska vara färdigställt under fjärde kvartalet 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494