Sök

Skanska bygger del av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg, HS2, för GBP 1,12 miljarder, cirka 13,9 miljarder kronor

2020-04-15 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som en del av ett joint venture med Costain och STRABAG, tecknat avtal med HS2 Ltd om att påbörja slutgiltig design samt byggnation av den södra delen av den första fasen av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Skanska kommer att inkludera GBP 1,12 miljarder, cirka 13,9 miljarder kronor, i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2020.

Avtalet omfattar utformning och byggnation av större tunnlar vid infarten till Londonterminalen vid Euston station. Till dags dato har joint venture-avtalet med HS2 Ltd omfattat att genomföra schemaläggning och förberedelser på plats för anläggningsarbetet. Det nya avtalet, som förväntas slutföras under 2026, markerar övergången till slutgiltig design samt byggnation.

Avtalet förväntas skapa över 6 000 nya jobb, varav 1 500 i samriskbolaget och över 4 800 i leverantörskedjan.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957