Sök

Skanska bygger förbifart utanför Karvina, Tjeckien, för cirka CZK 900 M, cirka 370 miljoner kronor

2020-04-20 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om en ny förbifart utanför staden Karvina, Tjeckien. Kontraktet är värt CZK 900 M, cirka 370 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2020.

Projektet omfattar tre kilometer av ny väg som kommer att utgöra en förbifart sydväst om Karvina vid gränsen i öst mot Polen. Staden och dess invånare kommer därmed inte längre att belastas av transporter till och från Polen. Projektet inkluderar också en bro, en passage för fotgängare samt en kilometer med bullerreducerande barriärer.

Byggnationen kommer att starta i april 2020 med förväntat slutförande i juni 2023.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494