Sök

Tremånadersrapport, januari–mars 2020

2020-04-28 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2020 jämfört med januari-mars 2019

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 41,2 (35,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 14 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (0,5) miljarder kronor.

• Resultatet per aktie uppgick till 5,78 (0,87) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–1,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till 5,3 (31 december 2019; 3,2) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 41,3 (27,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 48 procent. Orderstocken uppgick till 199,0 (31 december 2019; 185,4) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,6 (0,4) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,5 (0,3) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,8 (9,7) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 27,0 (13,4) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 28 april 2020, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 46870318#. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

 

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957