Sök

Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge, för cirka NOK 330 M, cirka 330 miljoner kronor

2020-06-26 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny järnvägssträcka i Vestfolds län, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK 330 M, cirka 330 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2020.

Kontraktet inkluderar flyttning av massor, ombyggnad av offentlig infrastruktur samt andra tillhörande vatten- och avloppsarbeten.

Byggnationen påbörjas i juni 2020 och byggtiden är 20 månader.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31