Sök

Skanska bygger ny bro i Trondheim, Norge, för NOK 805 M, cirka 800 miljoner kronor

2020-07-09 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med norska Vegvesenet om byggnationen av en ny bro i Trondheim, Norge. Kontraktet är värt NOK 805 M, cirka 800 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2020.

bridge trondheim

Projektet inkluderar byggandet av den nya bron Rv. 706 Nydalsbrua över Nidelvfloden samt vägförbindelser till nuvarande och framtida vägnät på bägge sidor av floden. Det kommer också att byggas en ny gång- och cykelväg, tunnel och tunnelportaler om totalt 80 meter med två körfält för den framtida Byåsen-tunneln samt cirka 1,4 kilometer ny väg med två körfält. Den nya vägen kommer att korsa floden Leirelva på två platser och två mindre broar på 50 respektive 100 meter kommer också byggas.
 
Projektet är en del av Greener Trondheim, ett partnerskap för hållbar transport och med höga ambitioner avseende klimat och miljö. Det är ett pilotprojekt inom miljöområdet för det norska Vegvesenet och projektet kommer också att certifieras enligt CEEQUAL, en internationell klassificeringsstandard inom hållbarhet.

Byggnationen påbörjas i oktober 2020 och ska vara slutförd i augusti 2024.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31