Sök

Skanska uppgraderar järnvägsspår i Brno, Tjeckien, för cirka CZK 1,5 miljarder, cirka 610 miljoner kronor

2020-07-10 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, tillsammans med Electrification of Railways in Prague, tecknat avtal med Tjeckiens järnvägsdirektorat om att uppgradera en järnvägssträcka på 8,5 kilometer i Brno, Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet är värd CZK 1,5 miljarder, cirka 610 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.

Skanska ansvarar för en fullständig uppgradering av infrastrukturen, justeringar inför elektrifieringsarbetet, som har som syfte att göra sträckan mer miljövänlig, samt för att fördubbla kapaciteten på en del av spåret. Skanska kommer dessutom att bygga två nya hållplatser, flera nya passager för fotgängare, fyra nya korsningar, flera broar och kulvertar samt bygga om en stålbro för fotgängare. Den del av projektet som gäller elektrifieringssystemet genomförs av Electrification of Railways in Prague.

Byggnationen påbörjas i juli 2020 och förväntas vara slutförd i augusti 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494