Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2020

2020-07-23 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–juni 2020 jämfört med januari–juni 2019

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

• Intäkterna minskade 5 procent och uppgick till 76,7 (80,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 3,7 (3,2) miljarder kronor, inga valutakurseffekter. 

• Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 7,29 (6,41) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,3 (–2,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till 6,8 (31 mars 2020; 5,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 78,2 (61,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 25 procent. Orderstocken uppgick till 189,0 (31 mars 2020; 199,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,4 (1,6) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 2,7 (1,7) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,9 (10,9) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 20,6 (17,4) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 23 juli 2020, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 88257841#. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957