Sök

Skanska investerar EUR 76 M, cirka 780 miljoner kronor, i en ny kontorsbyggnad i Warszawa, Polen

2020-07-30 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 76 M, cirka 780 miljoner kronor, i en ny kontorsbyggnad i Warszawa, Polen. Byggkontraktet är värt PLN 133 M, cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.

P180

Kontorsbyggnaden P180 kommer att bestå av femton våningar och får en uthyrningsbar yta på cirka 32 000 kvadratmeter. Den kommer att vara belägen intill tunnelbanestationen Wilanowska samt nära spårvagns- och busshållplatser.

Kontorsbyggnaden P180 kommer att byggas i enlighet med riktlinjerna för den internationella standarden WELL, vilket innebär att byggnaden uppfyller ett antal strikta kriterier relaterade till hälsa, välbefinnande och komfort på jobbet. Byggnaden kommer också att ansöka om LEED-certifiering och certifikatet ”Building without Barriers”.

Byggnationen av kontorshuset kommer att påbörjas i tredje kvartalet 2020 och färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957