Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2020-07-31 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2020 har på aktieägares begäran 14 050 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 069 548.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 685 164 aktier av serie A, och 400 217 908 av serie B.