Sök

Skanska bygger ny motorvägskorsning i Florida, USA, för USD 70 M, cirka 615 miljoner kronor

2020-08-04 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation (FDOT) om att utveckla och bygga en ny större motorvägskorsning vid State Road 557 som är en del av Interstate 4 (I-4), i Polk City, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 70 M, cirka 615 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2020.

Byggnationen kommer att ändra befintlig motorvägskorsning till en korsning som anpassad för rådande trafikbehov. En ny bro kommer att byggas för att möjliggöra för trafik på State Road 557 att ta sig över den nyligen breddade I-4, samt för att rymma snabbfiler för bärgning och utrymme för höghastighetståg. Projektet kommer att bidra till en förbättring av trafikflödet och öka trafikanternas säkerhet.

Som en del av projektet kommer två nya broar att byggas över I-4 för att möjliggöra korsningar för vilda djur mellan naturområdena norr och söder om projektet. Viltstängsel kommer också att uppföras.

Byggnationen påbörjas i september 2020 och är planerad att slutföras i juli 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957