Sök

Skanska bygger nytt vattenförsörjningssystem i Oslo, Norge, för cirka NOK 2,88 miljarder, cirka 2,8 miljarder kronor

2020-08-14 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Vann og Avløpsetaten i Oslo, Norge, om förberedande arbeten i projektet Ny vattenförsörjning Oslo. Kontraktet är värt cirka NOK 2,88 miljarder, cirka 2,8 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2020.

Projektet består främst av sprängning av bergrum och tre stora tunnlar med en total längd på fem kilometer. Totalt kommer 1,2 miljoner kubikmeter massivt berg att tas ut och när produktionen når sin topp kommer Skanska att ha sju tunnelriggar aktiva. Projektet är beläget i ett område i centrala Oslo som har en geologi som kräver speciella förberedelser, bland annat systematiska förinjektioner i berget.

Avtalet utgör det första delkontraktet i ett stort utvecklingsprojekt vars huvudmål är att säkerställa att Oslos vattenförsörjning kan tillhandahålla tillräckliga mängder dricksvatten, även i händelse av fel i vitala delar av vattenförsörjningssystemet.

Byggnationen påbörjas i september 2020 och ska vara slutförd i maj 2024.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31